صفحه اول| مسافرتی ویزا| عمر و پس انداز| مسئولیت پزشکان| بیشتر
با حرفه ای ها مشورت کنید.
 

  طبق ماده 5 آئین نامه ۲۸ بیمه مرکزی ، اشخاص حقیقی متقاضی اخذ نمایندگی باید دارای شرایط زیر باشند:

   الف - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

   ب- اعتقاد به اسلام و یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور

   ج- دارا بودن حسن شهرت

   د- عدم اعتیاد به مواد مخدر

   ه- نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

   و- داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم

   ز- دارا بودن حداقل مدرک دیپلم با دو سال سابقه کار مفید بیمه ای ، یا حداقل لیسانس و یک سال سابقه کارمفید بیمه ای و یا حداقل لیسانس در رشته بیمه و یا گرایش بیمه و 6 ماه کار مفید بیمه ای

   ح- موفقیت در آزمون بیمه مرکزی ایران

   ط- سایر شرایطی که از طرف شرکت بیمه ذیربط تعیین می شود

 

   و طبق ماده 6 همان آئین نامه اشخاص حقوقی متقاضی اخذ نمایندگی باید دارای شرایط زیر باشند:

 

   الف- بصورت یکی از شرکتهای مندرج در قانون تجارت تأسیس شده باشند

   ب- حداقل سرمایه شرکت بالغ بر ده میلیون ریال باشد

   ج- اساسنامه شرکت به تأئید بیمه مرکزی ایران رسیده باشد

   د- موضوع شرکت طبق اساسنامه منحصراً مربوط به نمایندگی بیمه و خدمات مربوط به فعالیت بیمه ای باشد

   ه- مدیرعامل شرکت باید علاوه بر شرایط مندرج در بندهای الف،ب،ج،د،ه،و،ح،ط ماده 5 این آئین نامه دارای حداقل مدرک لیسانس بیمه و شش ماه سابقه کار مفید بیمه ای و یا حداقل لیسانس در سایر رشته ها و یکسال سابقه کار مفید بیمه ای باشد.

    برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با ادارات امور نمایندگان شرکت مورد نظر خود تماس بگیرید.

 


 

   آئین نامه ۲۸ بیمه مرکزی ایران

   آئین نامه شماره ۵۷ بیمه مرکزی ایران

 


برچسب‌ها: شرایط دریافت نمایندگی بیمه
+ به شماره 2077 795 795 3000 پیامک بدون متن بفرستید تا کدهای اطلاعات برایتان ارسال شود      |